Jak można wytyczyć i ograniczyć daną przestrzeń?

plany_1_large.jpg

30.10.2020

Wyznaczanie granic działki to niezbędne działanie, zanim przystąpisz do budowy domu.

Pozwala m.in. na dokładne rozplanowanie, gdzie postawić ogrodzenie lub płot. Jeśli zostanie on źle umiejscowiony, może Cię to kosztować wiele nerwów, a także narazić na wydatki. Pierwszym etapem jest sporządzenie kosztorysu i wykonanie projektu, do czego niezbędne będzie zatrudnienie geodety. Kiedy teren zostanie wyznaczony, możesz przystąpić do prac budowlanych, w tym do wznoszenia ogrodzenia. 

 

Wznawianie znaków granicznych


Wznawianie znaków granicznych jest kluczowe dla późniejszej realizacji projektu. Jeśli znaki zostały usunięte, przesunięte, uszkodzone bądź zniszczone, niezbędne jest wytyczenie ich na nowo przy pomocy właściwej dokumentacji geodezyjnej. Znaki graniczne, jak sama nazwa wskazuje, wyznaczają granice działki, co jest niezbędne w momencie, kiedy chcesz postawić ogrodzenie we właściwym miejscu. Wszystkie wyniki pracy geodety są udokumentowane w specjalnym protokole.  


Wytyczenie działki


W celu wytyczenia granic działki należy zebrać odpowiednie dokumenty, które stwierdzają stan prawny nieruchomości. Potrzebne są również dokumenty definiujące, w którym miejscu znajdują się punkty i jak przebiegają ich granice oraz w określonych przypadkach: 

  • odpisy z ksiąg wieczystych,
  • prawomocne orzeczenia sądu,
  • ugody sądowe, 
  • decyzje administracyjne,
  • zarysy pomiarowe,
  • dokumenty geodezyjne z danymi liczbowymi,
  • wypisy z aktów notarialnych
  • mapy i plany.

 

Ograniczanie działki


Do postawienia na działce ogrodzenia nie jest już wymagane pozwolenie na budowę. Istnieją jednak sytuacje, w których przebudowa lub wzniesienie ogrodzenia wymaga zgłoszenia tego faktu do urzędu. Są to m.in. takie przypadki, kiedy wysokość płotu przekracza 2,2m, ogrodzenie ma być murem oporowym lub kiedy budowa lub remont przebiegają w sąsiedztwie miejsc publicznych, takich jak ulica, park, tory kolejowe itp. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Tym samym nie może posiadać ostro zakończonych elementów, tłuczonego szkła, drutu kolczastego i innych podobnych detali do wysokości 1,8 m. Ogrodzenie między sąsiadem można wykonać w osi jeżeli wykonuje się je wspólnie, w przypadku sporu sąsiedzkiego nie można wyjść fundamentem ogrodzenia poza własną działkę, ponieważ grozi to zaskarżeniem przez sąsiada naruszenia jego własności. Ogrodzenie od strony ulicy nie może przekroczyć linii rozgraniczających drogę, nawet jeśli granica działki przekracza te linie.

powrót