Kontakt

Biuro Zarządu:
INVESTIM S.A.
02-674 Warszawa
ul. Marynarska 15

NIP: 526-01-52-790
Regon: 002005243..
Biuro sprzedaży, Zakład Produkcyjny INVESTIM S.A.
05-119 Legionowo 5
Łajski, ul. Suwalna 5a

tel.: 22 774-01-44
tel. kom.  602 222 427, 578 220 440       
tel./fax: 22 774-11-44
e-mail:      investim@investim.com.pl