Słupek czworokątny H: 57 cm W: 107 kg / Nr kat. 12

Słupek betonowy grzybek

Słupek wykonany w technologii betonu płukanego z fakturą zewnętrzną grysu granitowego.

Dane techniczne:

  • podstawa kwadrat 25 cm x 25 cm
  • górna część 32 cm x 32 cm
  • wysokość 57 cm 
  • waga 107 kg

Materiały:

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12. 

Montaż:

W spodzie słupka wykonany jest otwór, służący do ewentualnego zakotwienia do podłoża.