Nr kat. 17

Słupek betonowy

Słupek wykonany w technologii betonu płukanego z fakturą zewnętrzną grysu amfibolit 2-5mm.

Dane techniczne:

  • podstawa kwadrat 40 cm x 40 cm
  • średnica 24 cm
  • wysokość 44 cm 
  • waga 87 kg

Materiały:

Materiały użyte do produkcji: szybkowiażący cement portlandzki klasy 42,5 R, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206-1.

Montaż:

W spodzie słupka wykonany jest otwór, służący do ewentualnego zakotwienia do podłoża.