Nr kat. 27

Słupek betonowy

Słupek wykonany w technologii betonu płukanego z fakturą zewnętrzną grysu kwarcyt.

Dane techniczne:

  • podstawa kwadrat 22 x 22 cm
  • górna część 15 x 15 cm
  • wysokość 47 cm
  • waga 40 kg

Materiały:

Materiały użyte do produkcji: szybkowiążący cement portlandzki 42,5 R, płukane kruszywa kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206-1

Montaż:

W spodzie słupka wykonany jest otwór, służący do ewentualnego zakotwienia w podłożu.