Nr kat. 119

Słupek betonowy

Dane techniczne:

  • podstawa kwadrat 30 cm x 30 cm
  • wysokość 39 cm 
  • waga 80 kg

 

lub 

  • wysokość 44 cm 
  • waga 92 kg

Kąt nachylenia 15 st.


Materiały: 

 

Materiały użyte do produkcji: szybkowiążący cement portlandzki 42,5 R, płukane kruszywa kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206-1

Montaż:

W spodzie słupka wykonany jest otwór, służący do ewentualnego zakotwienia w podłożu.