Nr kat. 25

Zapora parkingowa

Zapora wykonana w technologii betonu płukanego z fakturą zewnętrzną grysu amfibolit.

Dane techniczne:

  • długość 96 cm
  • szerokość 30 cm
  • wysokość 25 cm
  • waga 92 kg

Materiały:

Materiały użyte do produkcji: szybkowiążący cement portlandzki 42,5 R, płukane kruszywa kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206-1