Nr kat. 40

Siedzisko z betonu architektonicznego

Dane techniczne:

  • podstawa kwadrat o wymiarze 50 cm x 50 cm
  • wysokość siedziska 40 cm 
  • waga 250 kg

Materiały:

Materiały użyte do produkcji: szybkowiażący cement portlandzki klasy 42,5 R, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206-1.