Donica kwadratowa 60x60x50 / Nr kat. 10

Donica betonowa kwadratowa

Donica wykonana w technologi betonu płukanego z fakturą zewętrzną grysu granitowego.

Dane techniczne:

  • podstawa 60 cm x 60 cm.
  • wysokość 50 cm 
  • waga 205 kg

lub,

  • wysokość 60 cm 
  • waga 230 kg

Materiały:

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12.