Donica betonowa / Nr kat. 66 & 67

Donice - zestaw

Donica wykonana w technologi betonu płukanego z fakturą zewętrzną grysu kwarcytowego

Dane techniczne: donica nr kat. 66

  • średnica 75 cm
  • wysokość 35 cm 
  • waga 180 kg

Dane techniczne: donica nr kat. 67

  • szerokość 75 cm
  • wysokość 50 cm 
  • waga 240 kg

Materiały:

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12.