Donice zestaw / Nr kat. 69 &73

Donice betonowe zestaw

Donice można zestawiać razem tworząc ciekawe kompozycje z kwiatów. 

Dane techniczne: donica nr kat. 69

  • podstawa 60x46 cm
  • wysokość 54 cm 
  • waga 170 kg

Dane techniczne: donica nr kat. 73

  • szerokość 60 cm
  • wysokość 54 cm 
  • waga 180 kg

Materiały:

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12.