Słupek czworokątny H: 44 cm W: 87 kg / Nr kat. 17

Słupek betonowy

Słupek widoczny na zdjęciu został wykonany w technologii betonu płukanego z fakturą zewnętrzną grysu amfibolit 2-5mm.

Dane techniczne:

  • podstawa kwadrat 40 cm x 40 cm
  • średnica 24 cm
  • wysokość 44 cm 
  • waga 87 kg

Materiały:

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12. 

Montaż:

W spodzie słupka wykonany jest otwór, służący do ewentualnego zakotwienia do podłoża.