Słupek okrągły Ø: 30/40 cm H: 32/40 cm W: 41/75 kg / Nr kat. 26

Słupek betonowy kula

Słupek wykonany w technologii betonu płukanego z fakturą zewnętrzną kamienia rzecznego z dobarwieniem brązowym. 

Dane techniczne:

  • podstawa koło
  • średnica kuli 30 cm
  • wysokość 32 cm
  • waga 41 kg

lub

  • średnica kuli 40 cm
  • wysokość 40 cm
  • waga 75 kg

Materiały:

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12. 

Montaż:

W spodzie słupka wykonany jest otwór, służący do ewentualnego zakotwienia w podłożu.