Słupek czworokątny H: 47 cm W: 40 kg / Nr kat. 27

Słupek betonowy

Słupek wykonany w technologii betonu płukanego z fakturą zewnętrzną grysu kwarcyt.

Dane techniczne:

  • podstawa kwadrat 22 x 22 cm
  • górna część 15 x 15 cm
  • wysokość 47 cm
  • waga 40 kg

Materiały:

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12. 

Montaż:

W spodzie słupka wykonany jest otwór, służący do ewentualnego zakotwienia w podłożu.