Słupek okrągły Ø: 63 cm H: 79 cm W: 315 kg / Nr kat. 52

Słupek betonowy okrągły

Słupek wykonany w technologii betonu płukanego z fakturą zewnętrzną grysu granitowego.
Dane techniczne:

  • podstawa koło
  • średnica 63 cm
  • średnica górna 40 cm
  • wysokość 79 cm 
  • waga 315 kg

Materiały:

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12. 

W spodzie słupka wykonany jest otwór, służący do ewentualnego zakotwienia w podłożu.