Słupek okrągły Ø: 46 cm H: 61 cm W: 175 kg / Nr kat. 92

Słupek betonowy jajo

Słupek wykonany w technologii betonu płukanego z fakturą zewnętrzną mix kruszyw.

  • podstawa koło
  • średnica 46 cm
  • wysokość 61 cm 
  • waga 175 kg

Materiały:

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12. 

Montaż:

W spodzie słupka wykonany jest otwór, służący do ewentualnego zakotwienia w podłożu.