Słupek czworokątny H: 39/44 cm W: 80/92 kg / Nr kat. 119

Słupek pochyły

Dane techniczne:

  • podstawa kwadrat 30 cm x 30 cm
  • wysokość 39 cm 
  • waga 80 kg

lub

  • wysokość 44 cm 
  • waga 92 kg

Kąt nachylenia 15 st.

Materiały: 

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12.

Montaż:

W spodzie słupka wykonany jest otwór, służący do ewentualnego zakotwienia w podłożu.