Słupek czworokątny H: 80 cm W: 165 kg / Nr kat. 154

Słupek betonowy piramida

Słupek wykonany w technologii betonu płukanego z fakturą zewnętrzną mix kruszyw.

Dane techniczne:

  • podstawa kwadrat 40 cm x 40 cm
  • górna część 20 cm x 20 cm
  • wysokość 80 cm 
  • waga 165 kg

Materiały: 

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12. 

Montaż:

W spodzie słupka wykonany jest otwór, służący do ewentualnego zakotwienia w podłożu.