Mix kruszyw - barwa złotego piasku

Mieszanka kruszyw

Specjalnie dobrana mieszanka wielu kruszyw w odpowiednich proporcjach, tak aby otrzymać kolorystykę złotego piasku.