Ławka betonowa / Nr kat. 173 BO

Ławka betonowa bez oparcia

Ławka może zostać zamontowana w podłożu nieutwardzonym dzięki fabrycznie przedłużonym prefabrykatom betonowym.

Dane techniczne:

  • długość siedziska: 170/180 cm
  • wysokość siedziska: 46 cm
  • szerokość: 46 cm
  • waga 85 kg

Materiały:

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy

PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości

(min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12. 

Siedzisko - listwy z drewna grubości 4 cm malowane 3-krotnie. 

Elementy stalowe siedziska ocynkowane i malowane proszkowo.

Montaż:

  • wolnostojące
  • przykręcone do podłoża utwardzonego za pomocą zestawu montażowego
  • montaż w podłożu nieutwardzonym dzięki fabrycznie przedłużonym prefabrykatom betonowym