Słupek czworokątny H: 40 cm W: 172 kg / Nr kat. 180

Zapora parkingowa

Słupek wykonany w technologii betonu płukanego z fakturą zewnętrzną grysu granitowego.

Dane techniczne:

  • długość 100 cm
  • szerokość 40 cm
  • wysokość 40 cm
  • grubość podstawy 10 cm
  • waga 172 kg

Materiały:

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12.