Siedzisko betonowe / Nr kat. 193

Siedzisko - beton architektoniczny

Dane techniczne:

  • długość siedziska 40 cm
  • szerokość 40 cm
  • wysokość 40 cm
  • wysokość z elementami drewnianymi 44 cm

 

Materiały:

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy

PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12. 

Siedzisko - listwy z drewna grubości 4 cm malowane 3-krotnie.  Opcja dodatkowa wyposażenia.

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

Meble z betonu można zastosować do wyposażenia altan, ogrodów, parków itp..


Są również znakomitym elementem do umieszczenia reklamy firm, produktów usługowych itp..