Zapora / blokada H: 25 cm W: 92 kg / Nr kat. 25

Zapora parkingowa

Zapora wykonana w technologii betonu płukanego z fakturą zewnętrzną grysu amfibolit.

Dane techniczne:

  • długość 96 cm
  • szerokość 30 cm
  • wysokość 25 cm
  • waga 92 kg

Materiały:

 

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12.