Donica prostokątna 100x50x50 / Nr kat. 217

Donica betonowa prostokątna

Donica wykonana w technologi betonu płukanego z fakturą zewętrzną żwiru filtracyjnego z dobarwieniem na żółto.

Dane techniczne: 

  • długość 100 cm
  • szerokość 50 cm
  • wysokość 50 cm 
  • waga 280 kg 

Materiały: 

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12.