Kosz beton architektoniczny 50L / Nr kat. 600

Dane techniczne:

  • podstawa 45 cm x 45 cm
  • wysokość 60 cm
  • waga 145 kg
  • pojemność z wkładem około 50 litrów

Materiały:

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12.