Ławka betonowa / Nr kat. 601

Ławka z betonu architektonicznego

Dane techniczne:

  • długość 180 przy szerokości 75 cm
        lub
  • długość 240 cm przy szerokośći 60 cm
  • wysokość 40 cm
  • waga 490 kg

Materiały:

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy

PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12. 

Siedzisko - listwy z drewna grubości 4 cm malowane 3-krotnie.  Wyposażenie dodatkowe.

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

Montaż:

  • wolnostojące