Elementy z żeliwa i stali

Elementy wykonane jako odlewy żeliwne oraz konstrukcje spawane z kształtowników stalowych.