Donica betonowa / Nr kat. 612

Donica kwadratowa

Donica wykonana w technnologii betonu architektonicznego.

Dane techniczne:

  • długość 100 cm
  • szerokość 100
  • wysokość 70 cm
  • waga 450 kg

Materiały:

Materiały:

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12. 

Element może zostać pomalowany specjalistyczną farbą do betonu.