Donica prostokątna 90x45x40 / Nr kat. 57

Donica betonowa prostokątna

Dane techniczne:

  • długość  90 cm
  • szerokość 45 cm
  • wysokość 40 cm 
  • waga 210 kg

Materiały:

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12.