Słupek betonowy / Nr kat. 653

Postument pod tablicę

Słupek wykonany w technologii betonu architektonicznego, naturalny kolor betonu.

Dane techniczne:

  • podstawa prostokąt 34 x 27 cm.
  • wysokość 70 cm
  • waga 90 kg

Materiały:

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12. 

Dodatki:

Możliwość montażu informacyjnej tablicy stalowej.

Możliwość pomalowania słupka farbą do betonu w wybranym kolorze.

Montaż:

W spodzie słupka może zostać wykonany otwór, służący do ewentualnego zakotwienia do podłoża.