Słupek okrągły Ø: 30 cm H: 50 cm W: 78 kg/ Nr kat. 11 A

Słupek betonowy walec

Słupek wykonany w technologii betonu płukanego z fakturą zewnętrzną grysu granitowego. 

Dane techniczne:

  • podstawa koło
  • średnica 30 cm
  • wysokość 50 cm 
  • waga 78 kg

Materiały:

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12. 

Montaż:

W spodzie słupka wykonany jest otwór, służący do ewentualnego zakotwienia do podłoża.