Słupek ośmiokątny Ø: 42 cm H: 96 cm W: 234 kg / Nr kat. 03

Słupek betonowy

Słupek wykonany w technologii betonu płukanego z fakturą zewnętrzną grysu granitowego.

Dane techniczne:

  • podstawa ośmiokąt
  • średnica 42 cm
  • średnica górna 30 cm
  • wysokość 96 cm 
  • waga 234 kg

Materiały:

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12. 

Montaż:

W spodzie słupka wykonany jest otwór, służący do ewentualnego zakotwienia do podłoża.