Podziękowanie SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI im. M. Kopernika w Torunku