Podziękowanie - Ochotnicza Straż Pożarna w Kałuszynie