Aleja Radiowej "Trójki" park Agrykola w Warszawie.